W Patagonii

W Patagonii jest znakomity konto Bruce Chatwin w jego podróży przez „krańce ziemi”, które rozciągają się od ziemi na południowym krańcu Ameryki Południowej, gdzie bandyci byli kiedyś

się witamy i Karol Darwin był częścią jego „przetrwanie najlepiej przystosowanych „teorii. Sugestywne opisy Chatwin to, notatki na

dziwne historii regionu i czarujący anegdoty Continue reading

Posted in Bez kategorii

Negro

To jest pre-1923 historyczne reprodukcji, który był kuratorem jakości. Zapewniania jakości zostało przeprowadzone na każdym z tych książek, starając się usunąć książki z niedoskonałości wprowadzone przez proces digitalizacji.

Chociaż

zrobiliśmy starań – Continue reading

Posted in Bez kategorii